Elementy rozdziału i regulacji powietrza

  1. Kratki wentylacyjne
  2. Zawory nawiewne i wywiewne
  3. Nawiewniki
  4. Dysze dalekiego zasięgu
  5. Regulatory przepływu
  6. System ACTIVENT. 

PARTNERZY HANDLOWI: