Osprzęt wentylacyjny

  1. Czerpnie/Wyrzutnie ścienne oraz dachowe
  2. Podstawy dachowe B/I, B/II, B/III
  3. Cokoły dachowy izolowane, nieizolowane
  4. Filtry kanałowy okrągłe, prostokątne, kasetowe
  5. Skrzynki rozprężne
  6. Klapy rewizyjne do kanałów okrągłych i prostokątnych
  7. Króćce przyłączeniowe
  8. Nasady kominowe
  9. Przepustnice jednopłaszczyznowe, wielopłaszczyznowe, typu IRIS
  10. Tłumiki akustyczne okrągły i prostokątne 

PARTNERZY HANDLOWI: